Program

Program - studia specjalizacyjne - higiena zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego pochodzenia

Ramowy program - Studia specjalizacyjne "Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego"
Lp. Temat Godz.
1. Źródła prawa żywnościowego. Ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności i ogólne procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności 10
2. Etap produkcji pierwotnej. Higieniczno-sanitarne wymagania w hodowli zwierząt rzeźnych i bydła mlecznego oraz ryb. Zdrowie zwierząt, bezpieczeństwo pasz i żywienia zwierząt oraz ochrona środowiska. 25
3. Dobrostan zwierząt w chowie i hodowli z uwzględnieniem transportu zwierząt rzeźnych. 10
4. Wymagania sanitarno-techniczne dla rzeźni i zakładów produkujących i przechowujących żywność zwierzęcego pochodzenia oraz innych zakładów przemysłu spożywczego. Rejestracja i zatwierdzanie zakładów. 25
5. Urzędowa kontrola w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Zasady badania zwierząt rzeźnych i mięsa. 25
6. Podstawy technologii żywności zwierzęcego pochodzenia. Przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. 35
7. Kontrola urzędowa żywności w produkcji i obrocie. Metodologia i procedury sprawdzania zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt. 25
8. Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu żywnościowym. Zanieczyszenia w żywności i substancje niepożądane w paszach. Choroby odzwierzęce powodujace zatrucia i zakażenia pokarmowe, przenoszone droga pokarmową. Weterynaryjne produkty lecznicze i ich pozostałosci w zywnosci. Analiza ryzyka w urzedowej kontroli żywności i ochronie zdrowia publicznego. Programy krajowe i regionalne realizowane w ramach zarzadzania ryzykiem. 40
9. Badania laboratoryjne surowców i produktów żywnościowych w łańcuchu żywnościowym w ramach urzędowej kontroli i systemu kontroli wewnętrznej. Normy i normalizacja w badaniach urzędowych. 20
10. Zasady monitoringu żywności i pasz oraz jego znaczenie w systemie zapewnienia bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym. System RASFF i identyfikowalność w łańcuchu żywnościowym. 17
11. Systemy zarządzania bezpieczeństwa i jakością żywności /ISO EN, HACCP i inne/ oraz ich zastosowanie w urzędowej kontroli. Technika auditowania. Metody weryfikacji i doskonalenia systemu. 40
12. Znakowanie żywności, w tym oznakowanie datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do spożycia. Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością. Dodatki do żywności. 10
13. Zasady postępowania administracyjnego w powiązaniu z procesem wydawania decyzji administracyjnych w odniesieniu do warunków i żywności nie spełniających określonych wymagań. Odpowiedzialność za szkodę, przepisy karne i kary pieniężne. 30
14. Systemy informatyczne i inne elektroniczne systemy dokumentowania oraz sprawozdawczości (np. CELAB) 10

15.

Zajęcia studyjne w zakładach/jednostkach:

- graniczny punkt kontroli weterynaryjnej

- zakład uboju i przetwórstwa (m. czerwone)

- zakład uboju drobiu i przetwórstwa mięsa drobiowego

- zakład przetwórstwa ryb lub skup/przetwórstwo dziczyzny

- zakład mleczarski lub produkcja powiązana

28*
16. Staż w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa – szkolenie indywidualne (nie wchodzi w zakres godzin Studium, wynika z katalogu umiejętności) 16**
RAZEM 350
* - 2 dni robocze (16 godzin)
** - 5 jednostek każda jako 20% (należy uzyskać w grupie zorganizowanej przynajmniej 80% - wizyta w 4 jednostkach)
 

Zaloguj się