Prof. dr hab. Wojciech Niżański

Prof. dr hab. Wojciech Niżański

niaski

Kierownik Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich

Kontakt
Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
pl. Grunwaldzki 49
50-366 Wrocław
phone 71 320 53 15
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykształcenie, uzyskane stopnie, zatrudnienie

 • 1992 r. - uzyskanie dyplom lekarza weterynarii i rozpoczęcie pracy na stanowisku asystenta w ówczesnej Katedrze Patologii Rozrodu i Klinice Położniczej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
 • 1997 - 1999 r. - uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej ówczesnej AR we Wrocławiu.
 • 1999 r. – uzyskanie stopnia doktora na podstawie rozprawy pt. Badania nad konserwacją nasienia psów w niskich temperaturach - UP we Wrocławiu
 • 2009 r. – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, habilitacja pt. Efektywność sztucznego unasienniania suk w aspekcie charakterystyki in vitro właściwości plemników psa – UP we Wrocławiu
 • od 2009 r. - Kierownik Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu
 • 2014 r. - uzyskanie tytułu profesora

Zainteresowania naukowe
Andrologia zwierząt, techniki wspomaganego rozrodu, aplikacyjne aspekty biotechnik w rozrodzie, zagadnienia związane z płodnością zwierząt, genetyczne przyczyny zaburzeń rozrodu, sztuczna inseminacja, ocena gamet za pomocą technik zaawansowanych – analiza komputerowa kinetyki ruchu plemników oraz cytometria przepływowa w ocenie nasienia, badanie cytologiczne w rozrodzie zwierząt.

Wybrane publikacje

 • Niżański W., Dubiel A., Birger M., Bielas W.: In vitro evaluation of dog semen extended in two Tris-buffered diluents and frozen in pellets. Fertilität 1998, 13, 251-254
 • Niżański W., Dubiel A., Bielas W., Dejneka G.J.: Effects of three cryopreservation methods and two semen extenders on the quality of dog semen after thawing. J. Reprod. Fert. 57, 2001, 365-369.
 • Niżański W., Dejneka G.J.: Leczenie zaburzeń przebiegu cieczki u suk za pomocą niskich dawek gonadotropiny kosmówkowej klaczy (eCG). Medycyna Wet. 2003, 59, 596–602.
 • Niżański W., Bielas W.: Wpływ Equex STM na wybrane właściwości plemników psa w nasieniu poddanym konserwacji w niskich temperaturach. Medycyna Wet. 2003, 59, 691–695.
 • Niżański W., Dubiel A.: Wpływ metody konfekcjonowania nasienia psów na właściwości plemników po rozmrożeniu. Medycyna Wet. 2003, 59, 829–833.
 • Niżański W., Bielas W.: Wpływ kolejnych etapów konserwacji nasienia w niskich temperaturach na właściwości plemników knura i psa oraz wstępne wyniki unasienniania samic nasieniem rozmrożonym. Medycyna Wet. 2003, 59, 898–904.  
 • Niżański W., Dejneka G.J., Klimowicz M., Dubiel A.: Ocena wybranych właściwości plemników najądrzowych kota domowego i ich konserwacja w niskich temperaturach. Medycyna Wet. 2005, 61, 173–178.
 • Nowacka J., Niżański W., Klimowicz M., Dzimira S., Świtoński M.: Lack of the SOX9 Gene Polymorphism in Sex Reversal Dogs (78,XX; SRY negative). Journal of Heredity 2005, 96, 797–802.
 • Nowacka-Woszuk J., Niżanski W., Klimowicz M., Świtoński M.: Normal male chromosome complement and a lack of the SRY and SOX9 gene mutations in a male pseudohermaphrodite dog, Animal Reproduction Science 2007, 98, 371-376.
 • Klimowicz M.D., Niżański W., Batkowski F., Savic M.A.: The comparison of assessment of pigeon semen motility and sperm concentration by conventional methods and the CASA system (HTM IVOS), Theriogenology 2008, 70, 77-82
 • Niżański W.: Międzykontynentalna wymiana nasienia. Wybrane przykłady. Weterynaria w Praktyce. Rozród psów. 2008, 32-37.
 • Niżański W.: Zależności pomiędzy wybranymi właściwościami plemników psa w nasieniu poddanym konserwacji w niskich temperaturach. Medycyna Wet. 2004, 60, 537–543.
 • Niżański W., Klimowicz M.: Zastosowanie barwienia fluorescencyjnego SYBR–14/jodek propydyny i cytometrii przepływowej w ocenie jakości nasienia psów poddanego konserwacji w stanie płynnym. Medycyna Wet. 2005, 61, 1022–1028.
 • Niżański W., Kuropka P.: Ultrastructural changes in dog spermatozoa after freezing–thawing of semen extended in Tris–based diluent supplemented with Equex STM. EJPAU, 2005, 8 , 4.
 • Niżański W., Klimowicz M.: Skuteczność sztucznej inseminacji suk nasieniem świeżym przy zastosowaniu różnych metod wyznaczania terminu unasienniania. Medycyna Wet. 2005, 61, 75–81.
 • Niżański W.: Comparisons of results of intravaginal and intrauterine insemination of bitches with frozen–thawed semen. EJPAU, 2005, 8 , 4.
 •  Niżański W. Intravaginal insemination of bitches with fresh and frozen-thawed semen with addition of of prostatic fluid: use of an infusion pipette and the Osiris catheter, Theriogenology 2006, 66, 470-483
 • Niżański W., Klimowicz M., Partyka A., Savić M., Dubiel A.: Effects of the inclusion of Equex STM into Tris-based extender on the motility of dog spermatozoa incubated at 5oC. Reprod. Dom Anim. 2009, 44, 363-365
 • Partyka A., Niżański W., Łukaszewicz E.: Evaluation of fresh and frozen-thawed fowl semen by flow cytometry. Theriogenology 2010, 74, 1019-1027.
 • Kozdrowski R., Niżański W., Dubiel A., Olech W.: Possibilities of using the European bison (Bison bonasus) epididymal spermatozoa collected post-mortem for cryopreservation and artificial insemination: a pilot study. Reprod. Biol. Endocrinol. 2011, 9, 31.
 • Partyka A., Łukaszewicz E., Niżański W., Twardoń J.: Detection of lipid peroxidation in frozen-thawed avian spermatozoa using C(11)-BODIPY(581/591). Theriogenology. 2011, 75, 1623-9.
 • Świtonski M., Szczerbal I., Niżański W., Kociucka B., Bartz M., Dzimira S., Mikolajewska N.: Robertsonian Translocation in a Sex Reversal Dog (XX, SRY negative) May Indicate that the Causative Mutation for This Intersexuality Syndrome Resides on Canine Chromosome 23 (CFA23). Sex Dev. 2011, 5, 141-6.
 • Partyka A., Łukaszewicz E., Niżański W.: Flow cytometric assessment of fresh and frozen-thawed Canada goose (Branta canadensis) semen. Theriogenology. 2011, 76, 843-850.
 • Dzięcioł M., Kupczyński R., Niżański W., Kozdrowski R., Dejneka G.J., Stańczyk E., Twardoń J.: Comparison of methods of fertile oestrus induction in female goats out the physiologic breeding season. Acta Scient. Pol.-Med. Wet. 2011, 10, 31-8.
 • Dzięcioł M., Stańczyk E., Noszczyk-Nowak A., Niżański W., Ochota M., Kozdrowski R.: Influence of bitches sex pheromones on the heart rate and other chosen parameters of blood flow in stud dogs (Canis familiaris). Res. Vet. Sci. 2012, 93, 1241-7.
 • Partyka A., Łukaszewicz E., Niżański W.: Effect of cryopreservation on sperm parameters, lipid peroxidation and antioxidant enzymes activity in fowl semen. Theriogenology 2012, 77, 1497-504.
 • Mikołajewska N., Müller K., Niżański W., Jewgenow K.: Vitrification of domestic cat oocytes - effect on viability and integrity of subcellular structures. Reprod. Dom. Anim. 2012, 47, 215-21.
 • Partyka A., Łukaszewicz E., Niżański W.: Lipid peroxidation and antioxidant enzymes activity in avian semen. Anim. Reprod. Sci. 2012, 134, 184-90.
 • Świtoński M., Payan-Carreira R., Bartz M, Nowacka-Woszuk J., Szczerbal I., Colaço B. , dos Anjos Pires M., Ochota M., Niżański W.: Hypospadias in a Male (78,XY; SRY-positive) Dog and Sex Reversal Female (78,XX; SRY-negative) Dogs: Clinical, Histological and Genetic Studies. Sex. Dev. 2012, 6, 128-34.
 • Dzięcioł M., Niżański W., Ochota M., Kozdrowski R., Stańczyk E.: Observation on Possibility to Identify by the Stud Dogs the Signs of the Fertile Period in Bitches. J. Anim. Vet. Adv. 2012, 11, 962-7.
 • Antończyk A., Niżański W., Partyka A., Ochota M., Mila H.: The usefulness of Real Time Morphology software in semen assessment of teratozoospermic boars. Syst. Biol. Reprod. Med. 2012, 58, 362-8.
 • Niżański W, Partyka A, Rijsselaere T : Use of fluorescent stainings and flow cytometry for canine semen assessment. Reprod Domest Anim. 2012 Dec;47 Suppl 6:215-21.
 • Rijsselaere T, Van Soom A, Maes D, Nizanski W.: Computer-assisted sperm analysis in dogs and cats: an update after 20 years. Reprod Domest Anim. 2012 Dec;47 Suppl 6:204-7.
 • Dziecioł M, Nizański W, Stańczyk E, Kozdrowski R, Najder-Kozdrowska L, Twardoń J.: The influence of antibiotic treatment of bitches in oestrus on their attractiveness to males during mating. Pol J Vet Sci. 2013;16(3):509-16.
 • Dzięcioł M, Stańczyk E, Noszczyk-Nowak A, Michlik K, Kozdrowski R, Niżański W, Pasławskab U, Mrowiec J, Twardoń J.: The influence of Sildenafil citrate on uterine tissue perfusion and the cardiovascular system during the luteal phase of the ovarian cycle in cows. Acta Histochem. 2013 Oct 17. doi:pii: S0065-1281(13)00167-0.
 • Partyka A, Niżański W, Bajzert J, Łukaszewicz E, Ochota M : The effect of cysteine and superoxide dismutase on the quality of post-thawed chicken sperm. Cryobiology. 2013 Oct;67(2):132-6.
 • Szczerbal I, Nowacka-Woszuk J, Nizanski W, Salamon S, Ochota M, Dzimira S, Atamaniuk W, Switonski M.: A Case of Leucocyte Chimerism (78,XX/78,XY) in a Dog with a Disorder of Sexual Development. Reprod Domest Anim. 2014 Jun;49(3):e31-4. doi: 10.1111/rda.12318. Epub 2014 Apr 16.
 • Mikołajewska N, Müller K, Niżański W, Jewgenow K.: Vitrification of domestic cat oocytes--effect on viability and integrity of subcellular structures. Reprod Domest Anim. 2012 Dec;47 Suppl 6:295-9..
 • Niżański W, Partyka A, Rijsselaere T.: Use of fluorescent stainings and flow cytometry for canine semen assessment. Reprod Domest Anim. 2012 Dec;47 Suppl 6:215-21.
 • Lévy X, Niżański W, von Heimendahl A, Mimouni P.: Diagnosis of common prostatic conditions in dogs: an update. Reprod Domest Anim. 2014 Jun;49 Suppl 2:50-7.
 •  Szczerbal I, Nizanski W, Dzimira S, Nowacka-Woszuk J, Ochota M, Switonski M.: X monosomy in a virilized female cat. Reprod Domest Anim. 2015 Apr;50(2):344-8.
 • Niżański W, Levy X, Ochota M, Pasikowska J.: Pharmacological treatment for common prostatic conditions in dogs - benign prostatic hyperplasia and prostatitis: an update. Reprod Domest Anim. 2014 Jun;49 Suppl 2:8-15.
 • Prochowska S, Niżański W, Ochota M, Partyka A.: Effect of dilution rate on feline urethral sperm motility, viability, and DNA integrity. Theriogenology. 2014 Dec;82(9):1273-80.
 • Antończyk A., Niżański W., Partyka A., Ochota M., Mila H.: The usefulness of Real Time Morphology software in semen assessment of teratozoospermic boars. Syst. Biol. Reprod. Med. 2012, 58, 362-368.
 • Partyka A., Niżański W., Bajzert J., Łukaszewicz E., Ochota M.: The effect of cysteine and superoxide dismutase on the quality of post-thawed chicken sperm. Cryobiology, (doi.org/10.1016/j.cryobiol.2013.06.002)
 • Rijsselaere T, Van Soom A, Maes D, Nizanski W.: Computer-assisted sperm analysis in dogs and cats: an update after 20 years. Reprod Domest Anim. 2012 Dec;47 Suppl 6:204-7.
 • Marcinkowska-Swojak M, Szczerbal I, Pausch H, Nowacka-Woszuk J, Flisikowski K, Dzimira S, Nizanski W, Payan-Carreira R, Fries R, Kozlowski P, Switonski M. Copy number variation in the region harboring SOX9 gene in dogs with testicular/ovotesticular disorder of sex development (78,XX; SRY-negative). (Nature) Sci Rep. 2015 Oct 1;5:14696. doi: 10.1038/srep14696.
 • Prochowska S, Niżański W, Ochota M, Partyka A.: Characteristics of urethral and epididymal semen collected from domestic cats-A retrospective study of 214 cases. Theriogenology. 2015 Aug 19. pii: S0093-691X(15)00428-8. doi: 10.1016/j.theriogenology.2015.08.005.
 • Pasikowska J, Hebel M, Niżański W, Nowak M.: Computed Tomography of the Prostate Gland in Healthy Intact Dogs and Dogs with Benign Prostatic Hyperplasia. Reprod Domest Anim. 2015 Oct;50(5):776-83. doi: 10.1111/rda.12587.
 • Dzimira S, Nizanski W, Ochota M, Madej JA.: Histopathological pattern of gonads in cases of sex abnormalities in dogs: An attempt of morphological evaluation involving potential for neoplasia. Pathol Res Pract. 2015 Jul 17. pii: S0344-0338(15)00152-1. doi: 10.1016/j.prp.2015.07.010.
 • Partyka A, Niżański W, Bratkowska M, Maślikowski P.: Effects of N-acetyl-L-cysteine and catalase on the viability and motility of chicken sperm during liquid storage. Reprod Biol. 2015 Jun;15(2):126-9. doi: 10.1016/j.repbio.2015.03.001.
 • Payan-Carreira R., Miranda S. and Niżański W.: Artificial insemination in dogs, 51-78 [w] Artificial Insemination in Farm Animals, red. Milad Manafi, In-Tech 2011, ISBN – 978-953-307-312-5.
 • Partyka A., Niżański W., Ochota M.: Methods of assessment of cryopreserved semen. [w] Current Frontiers in Cryobiology. red. I.I. Katkov, In-Tech 2012. ISBN 978-953-51-0191-8, 547-74.
 • Niżański W., Dzimira S., Twardoń J.: „Cytodiagnostyka w rozrodzie suk”. Wydawnictwo AR, Wrocław 2003-podręcznik

Autorstwo i współautorstwo 10 rozdziałów w "Rozród psów" red. A. Dubiel, Wydawnictwo AR Wrocław, wyd. 1 Wrocław 2000 oraz wyd. 2 Wrocław 2006, oraz wydanie 3 Wrocław 2011, w tym: Niżański W.: Konserwacja nasienia psów w niskich temperaturach; Dubiel A., Niżański W., Wasecki A.: Niepłodność suk; Samborski Z., Birger M., Niżański W.: Laktomania u suk; Niżański W.: Fizjologia ciąży; Niżański W., Dejneka G.J.: Rozpoznawanie ciąży u suk; Dubiel A., Niżański W.: Patologia ciąży u suk;Niżański W., Dejneka G.J.: Fizjologia porodu u suk; Niżański W., Dubiel A., Wasecki A.: Ciężki poród u suk; Niżański W., Dejneka G.J.: Poporodowe zapalenie macicy u suk; Niżański W.: Opieka lekarska nad suką hodowlaną

Redakcja naukowa (rozdziały dotyczące rozrodu) polskie tłumaczenie „5 Minut Konsultacji Weterynaryjnej” L. Tilley, F. Smith jr, Wydawnictwo Elsevier, Urban i Partner, Wrocław 2008.

Redakcja naukowa rozdziałów dotyczących rozrodu w polskim tłumaczeniu podręcznika „Choroby wewnętrzne małych zwierząt” R.W. Nelson, C.G. Couto, Wydawnictwo Elsevier, Urban i Partner, Wrocław 2008

Redakcja naukowa podręcznika akademickiego P.G.G. Jackson: Położnictwo weterynaryjne, Wyd. Elsevier, Wrocław 2010

Redakcja naukowa: „BSAVA Rozród psów i kotów” red. GCW. England, A. von Heimendahl, Elsevier Wrocław 2013

Recenzent International Journals m.in. Theriogenology, Animal Reproduction Science, Zygote, Reproduction in Domestic Animals, Acta Veterinaria Scandinavica, Czech Vet J, Equine Journal Vet Science, Polish J. Veterinary Science, Bulletin Vet Pulawy, Reproductive Biology, Reproduction Fertility and Development

 Aktualna współpraca badawcza
Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research
Uniwersytet w Ghent
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Universytet w Villareal
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
INVIMED Wrocław
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Projekty badawcze
Kierownictwo 7 projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych - NCN, NCBR oraz granty zamawiane; Wykonawca 7 innych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych - NCN, NCBR oraz granty zamawiane

Kierownik Projektu i Lider Konsorcjum zawiązanego w ramach realizacji projektu finansowanego przez NCBR pt. „Zwiększenie innowacyjności i efektywności programów ochrony zasobów genetycznych dzikich kotowatych poprzez utworzenie banku komórek i wdrożenie do praktyki metod pozaustrojowej produkcji zarodków” 2015-2018

Dydaktyka
- „Andrologia”– wykłady i ćwiczenia dla studentów IV roku (8 semestr) Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – kierownik przedmiotu
- „Andrology”– wykłady i ćwiczenia w języku angielskim dla studentów English Division i Erasmus IV roku (8 semestr) Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – kierownik przedmiotu
- „Choroby psów i kotów” (część - Rozród) wykłady i ćwiczenia dla studentów V roku (9 semestr) Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
- „Diseases in small animals” (part - Reproduction) wykłady i ćwiczenia w języku angielskim dla studentów English Division i Erasmus V roku (9 semestr) Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
- „Choroby psów i kotów-staż kliniczny” (część - Rozród) zajęcia kliniczne dla studentów V i VI roku (10 i 11 semestr) Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
- „Diseases in small animals-clinical internship” (part - Reproduction) zajęcia kliniczne w języku angielskim dla studentów English Division i Erasmus V i VI roku (10 i 11 semestr) Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
- „Choroby zwierząt gospodarskich” (część - Rozród) ćwiczenia dla studentów IV roku (7 semestr) Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
- „Diseases in farm animals” (part - Reproduction) wykłady i ćwiczenia w języku angielskim dla studentów English Division i Erasmus IV roku (7 semestr) Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
- Wykłady na specjalizacyjnym studium podyplomowym dla specjalizacji „ Rozród zwierząt”, „Choroby wewnętrzne”, „Chirurgia weterynaryjna”.
- Wykłady dla hodowców psów, wykłady dla hodowców kotów (Warszawa, Rzeszów, Gdańsk, Poznań, Gdynia, Białystok, Jelenia Góra, Legnica, Katowice)
- Organizacja i prowadzenie Warsztatów z rozrodu i USG w rozrodzie dla lekarzy weterynarii i studentów

 

Działalność organizacyjna
Prezes European Veterinary Society for Small Animals Reproduction EVSSAR –2011-2013
Członek EVSSAR Board kadencji 2007-2013 i Editor of EVSSAR
Przewodniczący Towarzystwa Biologii Rozrodu TBR o/Wrocław od 2011 i członek Zarządu Głównego TBR – od 2011
Komitet Biologii Rozrodu PAN - Przewodniczący Sekcji Patologii Rozrodu KBR PAN – od 2011
Członek Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN – od 2011
Skarbnik wrocławskiego oddziału PTNW w latach 1999-2001
Członek Rady Programowej „Życia Weterynaryjnego”.
Członek Komitetu Redakcyjnego „Magazynu Weterynaryjnego”.
Członek Rady Naukowej „Weterynarii w Praktyce”
Członek Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki NCN od 2012
Zespół ekspertów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Udział w pracach komisji uczelnianych: wydziałowych, dziekańskich, rektorskich i senackich
1999-2009 Pełnomocnik Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej ds. praktyk studenckich Członek PTNW, EVSSAR i PSLWMZ

Organizacja konferencji naukowych i szkoleń
Organizacja krajowych i międzynarodowych konferencji dla lekarzy weterynarii, m.in. EVSSAR Congress Wrocław 2009 i 2014, EVSSAR Congress w Louvain Le Neuve 2010, Mediolanie 2011 i Tuluzie 2013 oraz International Symposium of Canine and Feline Reproduction ISCFR Wiedeń 2008 i Whistler Kanada 2012, od 2006 organizacja corocznie Kongresu „Problemy w rozrodzie psów i kotów”-11 edycji, organizacja ESDAR Conference Workshops Ghent 2009 i inne. Organizacja Warsztatów Usg i sztuczna inseminacja corocznie dla lekarzy weterynarii i kwartalnie dla studentów

Zainteresowania pozanaukowe
kolarstwo górskie, bieganie, żeglarstwo, windsurfing, góry, muzyka, fotografia, literatura

Zaloguj się