Zakład Chorób Zakaźnych Zwierząt i Administracji Weterynaryjnej

Zakład Chorób Zakaźnych Zwierząt i Administracji Weterynaryjnej


Adres

pl. Grunwaldzki 45
50-366 Wrocław

Kontakt
phone 71 320-5326

Kierownik
dr hab. Krzysztof Rypuła, prof. nadzw. UPWr
phone 71 320-5326
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy
dr Michał Bednarski, adiunkt phone 71 320-5332 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Małgorzata Klimowicz-Bodys, adiunkt
dr Robert Karczmarczyk, adiunkt phone 71 320-5383 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. Katarzyna Płoneczka-Janeczko phone adiunkt 71 320-5395
 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Karolina Bierowiec, adiunkt email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Ewa Karuga-Kuźniewska, adiunkt email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lek. wet. Daria Płókarzemail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Małgorzata Bednarska, asystent

Doktoranci
lek. wet. Agnieszka Lachowicz-Wolak

Badania naukowe Zakładu Chorób Zakaźnych Zwierząt i Administracji Weterynaryjnej
Zakład Chorób Zakaźnych Zwierząt i Administracji Weterynaryjnej od momentu powstania zajmuje się badaniami nad epizootiologią chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich w stadach produkcyjnych i hodowlanych, ich zwalczaniem opartym na aktualnych trendach i z wykorzystaniem najnowszych dostępnych metod diagnostycznych oraz modeli analitycznych. Główne kierunki badawcze realizowane w jednostce to badania nad występowaniem, skutkami obecności zakażeń w stadach bydła: IBR/IPV, BVDV, Coxiella burnetti oraz drobnoustrojów powodujących zakażenia układu oddechowego (Pi-3, BRSV, adeno- i reowirusy) i przewodu pokarmowego u bydła (E. coli, rota- i koronawiusowe). Ponadto prowadzimy badania nad występowaniem i skutkami zakażeń powodowanych przez Chlamydia spp. (Chlamydia suis, Chlamydia abortus), Neospora caninum oraz Ostertagia ostertagii. Ważny element w pracach badawczych zajmuje tło zakaźne problemów okulistycznych i chorób układu oddechowego kotów i psów będące wynikiem zakażenia powodowane FHV1, FCV, Mycoplasma felis, Chlamydia felis, Bordetella bronchiseptica, CHV-1 oraz właściwości tworzenia biofilmu bakteryjnego i jego roli w procesach chorobowych. Prowadzimy obejmujące obszar Polski badania nad nosicielstwem gronkowca złocistego u kotów oraz analizą czynników ryzyka tych zakażeń. Natomiast u koni tematyka badawcza dotyczy występowania zakażeń powodowanych przez paciorkowca zołzowego i zależności pomiędzy warunkami środowiskowymi i klimatycznymi a częstotliwością występowania nosicielstwa.

W ramach zainteresowań naukowych prowadzimy badania nad występowaniem chorób przenoszonych przez kleszcze: borelioza, anaplazmoza i erlichioza monocytarna u gatunków wrażliwych.

Projekty badawcze
Długoterminowy program zwalczania zakażeń IBR/IPV w stadach krów mlecznych przy użyciu Rispoval IBR Marker Vivum oraz Rispoval IBR Marker Inactivatum. Kierownik projektu: dr hab. K. Rypuła prof. nadzw.

Badania epizootiologiczne nad występowaniem biegunek cieląt w okresie neonatalnym ze szczególnym uwzględnieniem enterotoksycznych szczepów E. coli. Kierownik projektu: dr M. Bednarski

Badania nad zastosowaniem technik biologii molekularnej w diagnostyce chlamydiozy w stadach trzody chlewnej. Kierownik projektu: dr hab. K. Rypuła prof. nadzw.

Temat: Badania epizootiologiczne nad występowaniem erlichiozy psów na terenie Polski. Kierownik projektu: dr hab. K. Ploneczka-Janeczko

Badania nad zastosowaniem technik biologii molekularnej (Real Time PCR, DGGE) w monitorowaniu mikroflory worków spojówkowych oraz zakażeń i nosicielstwa Chlamydophila felis u kotów w aspekcie klinicznym, diagnostycznym i terapeutycznym. Główny wykonawca: dr hab. K. Ploneczka-Janeczko

Genotypy, anybiotykooporność oraz czynniki wirulencji gronkowców izolowanych od kotów domowych. Kierownik projektu: dr K. Bierowiec

Development of prototypes of medical devices based on the prototypes derived from the antlerogenic stem cells.  Wykonawca części badań: dr hab. K. Ploneczka-Janeczko.

Analiza tworzenia biofilmu przez koagulazo-ujemne gronkowce (coagulase-negative Staphylococci) izolowane ze spojówek kotów z objawami klinicznymi zapalenia spojówek oraz od zwierząt klinicznie zdrowych. Kierownik projektu: dr hab. K. Ploneczka-Janeczko

Badania epidemiologicze oraz ocean ekonomiczna zakażeń BVD u trzody chlewnej. ierownik projektu: dr hab. K. Rypuła prof. nadzw.

Określenie wpływu zakażeń wirusowych na stan mikroflory jelitowej u psów i jej wrażliwość na chemioterapeutyki. Kierownik projektu: dr hab. K. Rypuła prof. nadzw.

Wykaz najważniejszych publikacji

 • Rypuła K., Chmielewski R., Śmielewska-Łoś E, Klimentowski S. (2001). Phylogenetic similarity of the CPV wild-type isolates on the basis of VP1/VP2 gene fragment sequence analysis. J. Vet. Med. B 49, ss. 1-4.
 • Makoschey B., Franken P., Mars J.M.H., Dubois E., Schroeder C., Thiry J., Álvarez M., Rypula K., Cavirani S., Arnaiz I., Houtain J.Y., Bartak P., Brownlie J., Wolf G., Meyer G., Klee W., Beer M., Moennig V., Thiry E. (2010). IBR and BVD control: the key to successful herd management. Berl Münch Tierärztl Wschr 123, ss. 519-521.
 • Rypuła K., Porowski M., Małecki-Tepicht J., Kaba J., Gorczykowski M. (2012). Efficacy and economic benefit of Baycox 5% (toltrazuril) for the treatment of diarrhoea in piglets. Sci Vet J, ID 486324, ss. 1-4.
 • Rypuła K., Płoneczka-Janeczko K., Kita J., Kumala A., Żmudziński J.F. (2012). Seroprevalence of BHV-1 (bovine herpesvirus type 1) among non-vaccinated dairy cattle herds in Poland. PJVSci 3, ss. 121-123.
 • Rypuła K., Płoneczka-Janeczko K., Bania J., Wałecka E. (2013). Eradication of persistent BVDV infections in dairy cattle herds in Poland - preliminary clinical study. PJVSci 3, ss 381-383.
 • Rypuła K., Porowski M., Nowak M., Kumala A., Niemczuk K., Płoneczka-Janeczko K., Szymańska-Czerwińska M., Pejsak Z. (2014). Preliminary study on serological, molecular, histological and clinical evidence of Chlamydia spp. in Polish swine herds. Ann. Anim. Sci., 1, ss. 179–187.
 • Rypuła K., Kumala A., Płoneczka-Janeczko K., Karuga-Kuźniewska E., Dudek K, Chorbiński P. (2016). Chlamydia prevalence in Polish pig herd. Epidemiol Infect 5, ss. 1-9.
 • Płoneczka-Janeczko K., Bierowiec K., Bania J., Kiełbowicz M., Kiełbowicz Z. (2014): Felid herpesvirus 1 (FHV 1) carriers among urban breeding facilities in Wroclaw (Poland), Berliner und Munchener Tierarztliche Wochenschrift, 127, 243-246.
 • Płoneczka-Janeczko K., Kiełbowicz Z., Kuczkowski M. (2011): First molecular characterization and identification of a Chlamydophila felis from urban cats in Wrocław, Poland, Bulletin of the Veterinary Institute Pulawy, 55, 193-198.
 • Płoneczka-Janeczko K., Lis P., Bierowiec K., Rypuła K., Chorbiński P. (2014): Identification of bap and icaA genes involved in biofilm formation in coagulase negative staphylococci isolated from feline conjunctiva, Veterinary Research Communications, 38, 337-346.
 • Kiełbowicz Z., Płoneczka-Janeczko K., Bierowiec K., Kiełbowicz M., Bania J. (2015): Characteristics of bacterial flora of conjunctival sac in cats from Poland, Journal of Small Animal Practice, 56, 203-206. DOI: 10.1111/jsap. 12.304.
 • Płoneczka K., Mazurkiewicz M. (2008): Seroprevalence of Neospora caninum in dogs in south-western Poland. Veterinary Parasitology, 153, 168-171.
 • Bierowiec, K., Płoneczka-Janeczko, K., Rypuła, K. 2016. Prevalence and Risk Factors of Colonization with Staphylococcus aureus in Healthy Pet Cats Kept in the City Households. BioMed Research International, 2016: 3070524.
 • Bierowiec, K., Płoneczka-Janeczko, K., Rypuła, K. 2016. Is the Colonisation of Staphylococcus aureus in Pets Associated with Their Close Contact with Owners? PLOS One,11(5).
 • Junka A, Szymczyk P, Ziołkowski G, Karuga-Kuzniewska E, Smutnicka D, Bil-Lula I, et al. (2017) Bad to the Bone: On In Vitro and Ex Vivo Microbial Biofilm Ability to Directly Destroy Colonized Bone Surfaces without Participation of Host Immunity or Osteoclastogenesis. PLoS ONE 12(1).
 • Kucharska M, Wiśniewska-Wrona M, Pałys B, Struszczyk MH, Cichecka M, Karuga-Kuźniewska E, Rybak Z (2016). Biological Dressings Based on Natural Polymers. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2016; 24, 6(120): 170-174.
 • Ewa Karuga, Adam Zając, Zbigniew Rybak, Jerzy Hanuza (2015)NEW CHITOSAN WOUND DRESSING – FIRST STEP - THE CYTOTOXICITY EVALUATIONProgress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives, Volume XX, 2015

Prace doktorskie
Karolina Bierowiec (2017) Epidemiologia Staphylococcus aureus u kotów na terenie Wrocławia

Aleksandra Kumala (2015) Badania epizootiologiczne nad występowaniem zakażeń Chlamydia spp. i Chlamydophila spp. u świń na terenie Polski

Prace habilitacyjne
Katarzyna Płoneczka-Janeczko (2016) Badania nad mikroflorą worka spojówkowego kotów w kontekście diagnostyki przewlekłych zapaleń spojówek

Andrzej Rudy (2012) Sytuacja epizootiologiczna BSE w Polsce w aspekcie wymogów Unii Europejskiej

Krzysztof Rypuła (2007) Kształtowanie się wybranych wskaźników hematologicznych i immunologicznych krwi w przebiegu eksperymentalnego zakażenia świń różnymi szczepami wirusa BVD typ 1

Współpraca
W ramach realizowanych kierunków badawczych prowadzimy szeroką współpracę z ośrodkami akademickimi w Polsce: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, SGGW w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz firmami farmaceutycznymi krajowymi i zagranicznymi w ramach realizacji projektów związanych z występowaniem zakażeń wirusowych i bakteryjnych u psów i kotów, bydła, owiec i świń.

Prowadzimy zgodnie z wytycznymi PN (ISO/IEC 17025:2005 + API:2007 +AC:2007) badania mikrobiologicze wraz z genotypizacją (metody molekularne), określeniem fenotypu i serotypizacją drobnoustrojów będących przedmiotem badań oraz ich wrażliwością na chemioterapeutyki przy wykorzystaniu metody krążkowo-dyfuzyjnej, e-testów i techniki MIC.

Dydaktyka
Administracja i akty prawa weterynaryjnego (język wykładowy: polski i angielski) V rok, 9 sem.
Choroby zakaźne koni (język wykładowy: polski) V rok, 10 sem.
Choroby zakaźne psów i kotów (język wykładowy: polski i angielski) IV rok, 7 sem.
Choroby zakaźne zwierząt gospodarskich (język wykładowy: polski) IV rok, 7 sem.
Ekonomika weterynaryjna (język wykładowy: polski i angielski) II rok, 4 sem.
Epidemiologia weterynaryjna (język wykładowy: polski i angielski) III rok, 5 sem.
Etyka zawodowa lekarza weterynarii (język wykładowy: polski i angielski) II rok, 4 sem.
Marketing w praktyce lekarza weterynarii (język wykładowy: polski i angielski) V rok, 10 sem.
Zoonozy (język wykładowy: polski) IV rok, 8 sem.
Staż kliniczny – choroby zakaźne psów i kotów (język wykładowy: polski) V rok, 9 sem., VI rok, 11 sem.
Staż kliniczny – choroby zakaźne zwierząt gospodarskich (język wykładowy: polski i angielski) V rok, 9 sem., VI rok, 11 sem.
Staż kliniczny – choroby zakaźne koni (język wykładowy: polski i angielski) V rok, 9 sem., VI rok, 11 sem.
Choroby zakaźne świń (język wykładowy: polski i angielski) FAKULTET, VI rok, 11 sem.
Zarządzanie zakładem leczniczym dla zwierząt (język wykładowy: polski i angielski) FAKULTET, V rok, 10 sem.

 

Zaloguj się