Zakład Fizjologii Zwierząt

Zakład Fizjologii Zwierząt

Adres
ul. C. K. Norwida 31
50-375 Wrocław

Kontakt
Ewa Kamińska-Sylwestrzak
phone 71 320-5401
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik
dr hab. Albert Czerski, prof. nadzw.
phone 71 320-5162
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

image001
Pracownicy Zakładu Fizjologii Zwierząt. W pierwszym rzędzie od lewej prof. dr hab. Krzysztof Romański (profesor emerytowany), dr hab. Albert Czerski,prof. nadzw., prof. zw. dr hab. Wojciech Zawadzki, dr hab. Bożena Króliczewska, prof. nadzw.
W drugim rzędzie od lewej dr Edyta Wicewicz, dr inż. Ewa Pecka-Kiełb, mgr Bogdan Tworek, dr Dorota Miśta, Artur Ząbek, dr Jolanta Bujok, Ewa Kamińska

Pracownicy
dr hab. Bożena Króliczewska, prof. nadzw. phone 71 320-5454 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Jolanta Bujok, adiunkt phone 71 320 5401 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Dorota Miśta, starszy wykładowcaphone 71 320-5437 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Edyta Wincewicz, adiunkt phone 71 320-5438 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr inż. Ewa Pecka-Kiełb phone 71 320 - 5451 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr inż. Bogdan Tworek, phone 71 320-5162 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ewa Kamińska-Sylwestrzak phone 71 320-5401 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Agnieszka Szarek, st. technik phone 71 320-5401 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Artur Ząbek, st. technik phone 71 320-5162 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Profesor emerytowany
prof. dr hab. Krzysztof Romański, prof. nadzw. UPWr, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
prof. dr hab. Wojciech Zawadzki, prof. zw.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 71 320-5491 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doktoranci
lek. wet. Paulina Golach, doktorant

image003
Pracownia In vitro

image005
Pracownia chromatografii gazowej

image008
Laboratorium analityczne

image009
Sala operacyjna

Badania naukowe
Tematyka, zespół, szczegóły (wstęp, osiągnięcia)

Wpływ dodatków żywieniowych na organizm zwierząt oraz jakość produktów pochodzenia zwierzęcego.
Zespół: Bożena Króliczewska, Dorota Miśta, Ewa Pecka-Kiełb, Edyta Wincewicz, Jolanta Bujok, Wojciech Zawadzki

Celem badań naukowych prowadzonych w tym obszarze jest wzbogacenie wiedzy o odżywczych i prozdrowotnych właściwościach dodatków roślinnych, mineralnych czy preparatów mineralno-tłuszczowych bogatych w składniki bioaktywne. Wzbogacanie pożywienia w substancje bioaktywne wpływa nie tylko na wrażenia smakowe i zapachowe pokarmu, przez co zwiększa apetyt, poprawia perystaltykę jelit, wydzielanie enzymów trawiennych i żółci, ale również korzystnie oddziaływuje na mikroflorę przewodu pokarmowego ułatwiając procesy trawienie. Dodatki aktywne biologicznie wpływają również korzystnie na jakość produktów zwierzęcych.
Zachowanie dobrego zdrowia jest w dużym stopniu uzależnione od sposobu żywienia. Żywieniowa modulacja aktywności systemu odpornościowego połączona z zapewnieniem odpowiednich parametrów produkcyjnych i ekonomicznych to zagadnienie, które wciąż wymaga intensywnych badań. Zwiększone zainteresowanie dodatkami posiadającymi właściwości immunostymulacyjne nastąpiło z dniem 1 stycznia 2006 r., kiedy to zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r, wprowadzono zakaz stosowania w żywieniu zwierząt antybiotykowych stymulatorów wzrostu.
Ponadto, przedmiotem naszych zainteresowań są badania wpływu bioaktywnych substancji pochodzenia roślinnego z wykorzystaniem modeli zwierzęcych w celu poznania ich fizjologicznych i molekularnych mechanizmów. Niektóre z tych substancji stymulują układ immunologiczny i rozrodczy, pobudzają krążenie krwi, działają antybakteryjnie, przeciwzapalnie a także antyoksydacyjnie i detoksykacyjnie na organizm. Jednakże mimo wielu prowadzonych na świecie badań wciąż nie znamy mechanizmów w jaki działają na organizm.

Badania aktywności mikroflory przewodu pokarmowego w procesach fermentacji in vitro oraz in vivo u zwierząt.
Zespół: Dorota Miśta, Bożena Króliczewska, Ewa Pecka-Kiełb, Jolanta Bujok, Wojciech Zawadzki

Celem badań jest poznanie procesów mikrobiologicznych zachodzących w komorach fermentacyjnych w przewodzie pokarmowym przeżuwaczy i zwierząt monogastrycznych, jak również określenie wpływu proekologicznych dodatków żywieniowych na powyższe procesy. Mikroorganizmy przewodu pokarmowego tworzą swoisty ekosystem, w którym populacje zasiedlające różne nisze ekologiczne wykorzystują jako pokarm inne populacje lub produkty ich metabolizmu, a często konkurują ze sobą o pokarm, wpływając przy tym na kierunek przemian substratu. Stabilność populacji mikroorganizmów zasiedlających jelita jest warunkiem prawidłowego wchłaniania i wykorzystania pokarmu, co istotnie wpływa na zdrowie zwierząt. U zwierząt monogastrycznych jelito grube jest miejscem, gdzie bakterie saprofityczne występują w największej liczbie, stąd produkty ich aktywności obecne są tutaj w najwyższym stężeniu. Stężenia końcowych produktów fermentacji bakteryjnej odzwierciedlają aktywność lokalnej mikroflory warunkującej przebieg procesów mikrobiologicznych. Istotną rolę w procesach fermentacji odgrywają produkowane podczas niej gazy, z których najważniejszymi są metan i dwutlenek węgla. Proces metanogenezy wzbudza duże zainteresowanie i od wielu lat jest przedmiotem badań w Zakładzie Fizjologii Zwierząt.
Spośród produktów aktywności mikroorganizmów na uwagę zasługują lotne kwasy tłuszczowe, które działają lokalnie w środowisku jelit poprzez wpływ na motorykę, wydzielanie oraz wchłanianie jelitowe. Ponadto kwasy te wykazują działanie przeciwzapalne, wzmagają przepływ krwi w błonie śluzowej oraz stymulują proliferację komórek nabłonka jelitowego, zwłaszcza po zadziałaniu czynników uszkadzających. Powyższe właściwości lotnych kwasów tłuszczowych były również przedmiotem naszych badań, podjętych we współpracy z Zakładem Parazytologii UP we Wrocławiu, dotyczących włośnicy doświadczalnej u myszy.

Celem badań jest analiza wpływu czynników genetycznych oraz środowiskowych na jakość siary i mleka zwierząt gospodarskich.
Zespół: Ewa Pecka-Kiełb, Dorota Miśta, Bożena Króliczewska, Wojciech Zawadzki

Mleko i jego produkty charakteryzują się wysoką wartością odżywczą i stanowią podstawowy element diety człowieka. Natomiast siara m.in. ze względu na właściwości nutraceutyczne, immunomodelujące, antyoksydacyjne, bakteriobójcze i bakteriostatyczne stanowi niezastąpiony pokarm dla nowo narodzonych zwierząt. Dodatkowo może być konserwowana, a następnie wykorzystywana jako źródło immunoglobulin, składników mineralnych i substancji biologicznie czynnych nie tylko w żywieniu osesków ale i w diecie człowieka.
W celu uzyskania wysokiej jakości produktów pochodzenia zwierzęcego otrzymanego na bazie wydzieliny gruczołu mlekowego należy pozyskać siarę i mleko o jak najlepszych parametrach mikrobiologicznych, o zwiększonym udziale kazein oraz niskiej liczbie komórek somatycznych. Skład oraz właściwości fizyko-chemiczne siary i mleka, to cechy które charakteryzuje spora zmienność. Determinowane są przez wiele czynników do których należą m.in. rasa, długość laktacji, ruja, wiek, stan zdrowia, żywienie, polimorfizm białek mleka.
W Zakładzie Fizjologii Zwierząt zajmujemy się określaniem wpływu czynników genetycznych i środowiskach na takie parametry jak zawartość białka, tłuszczu, węglowodanów, udział frakcji białkowych poziom długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, poziom immunoglobulin w siarze i mleku krów, klaczy, świń oraz owiec.

Badania nad wpływem azotemii oraz krążenia pozaustrojowego na elementy morfotyczne krwi oraz status oksydoredukcyjny.
Zespół: Jolanta Bujok, Albert Czerski, Wojciech Zawadzki

Celem badań jest poznanie wpływu azotemii rozwijającej się w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek oraz oddziaływania krążenia pozaustrojowego krwi podczas leczenia nerkozastępczego na funkcjonowanie komórek układu immunologicznego, układu krzepnięcia oraz na erytrocyty. Badania mają na celu również określenie roli stresu oksydacyjnego w progresji przewlekłej niewydolności nerek oraz w rozwoju komplikacji wiązanych z leczeniem nerkozastępczym.
Przewlekła niewydolność nerek stanowi znaczący problem w medycynie człowieka oraz w medycynie weterynaryjnej. Ma ona charakter postępujący i znacząco skraca przeżywalność pacjentów oraz jakość ich życia, nawet mimo rozwiniętych programów leczenia nerkozastępczego. Istotną rolę w tym zjawisku odgrywają komplikacje związane z azotemią jak również kontaktem krwi chorego z niecałkowicie biozgodnymi materiałami, z których wytwarzane są materiały pętli krążenia pozaustrojowego.
Zaobserwowano, że u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek oraz leczonych nerkozastępczo między innymi podwyższone są markery stanu zapalnego, upośledzona jest funkcja neutrofilów oraz rozwijają się złożone zaburzenia hemostazy, znacząco skraca się czas życia erytrocytów co pogłębia anemię, rozwijają się zaburzenia gospodarki lipidowej, które u ludzi znacząco zwiększają ryzyko miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych. W rozwoju tych komplikacji znaczącą rolę może odgrywać stres oksydacyjny, który pojawia się w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek i jest indukowany przez krążenie pozaustrojowe. W zakładzie prowadzimy badania nad markerami stresu oksydacyjnego we krwi zwierząt chorych na przewlekłą niewydolność nerek oraz u zwierząt zdrowych i z eksperymentalnie wywołaną niewydolnością nerek poddawanych hemodializie. Ponadto we współpracy z Katedrą Inżynierii Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej badamy możliwości ochrony krwi w trakcie krążenia pozaustrojowego.

Badania nad etiopatogenezą tętniaka aorty brzusznej oraz nowe metody leczenia zmiany tętniakowatej.
Zespół: Albert Czerski, Paulina Nieśpielak

Badania mają na celu poznanie mechanizmów powstawania tętnika aorty brzusznej oraz wykorzystania macierzy pozakomórkowej ECM w stworzeniu biodegradowalnej protezy naczyniowej. Opracowano model doświadczalnego tętniaka aorty brzusznej oraz metody monitorowania zmian patologicznych w ścianie aorty. Wykazano możliwość zastosowania macierzy ECM jako alternatywnego materiału w produkcji protezy naczyniowej.

Temat badawczy: „Badania rytmu minutowego w trawieńcu i jelicie cienkim u owcy”
Zespół: Krzysztof Romański
Rytm minutowy jest zaliczany do często ultrakrótkich rytmów biologicznych. Jednocześnie stanowi on tzw. wzór aktywności mioelektrycznej i ruchowej. Mimo, iż występuje regularnie u człowieka i zwierząt, nie został jeszcze dobrze poznany. Wzory motoryczne stanowią podstawę charakterystyki aktywności mioelektrycznej i ruchowej przewodu pokarmowego. Ich dobre poznanie umożliwia z kolei diagnozowanie zaburzeń motoryki występujących u człowieka i zwierząt (Husebye 1999, Takahashi 2013). Są to zaburzenia czynności motorycznej zarówno wywodzące się z przewodu pokarmowego jak też zaburzenia w układzie autonomicznym (Abell i Werkman 1996, Washabau i Hall 1997, Quigley 1999, Chelimsky i Chelimsky 2003, Romański, 2009). Ponadto badania aktywności mioelektrycznej i ruchowej układu pokarmowego u owcy stanowią cel poznawczy a opracowane modele doświadczalne w tym zakresie mogą służyć do badań fizjologicznych, farmakologicznych czy o charakterze chirurgicznym użytecznych także dla innych gatunków. Rytm minutowy to grupy potencjałów iglicowych i skurczów, pojawiające się regularnie, w odstępach około jednej minuty w końcowej części żołądka i w jelicie cienkim, a także w pęcherzyku żółciowym, obserwowane u człowieka i zwierząt (Fleckenstein i Øigaard 1978, Fleckenstein i in 1982).

Projekty badawcze:
Tytuł, instytucja finansująca, nr projektu, lata realizacji, kierownik

Grant POIG 2007-2013 WROVASC: Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo- Naczyniowej. Tytuł projektu: „Ocena kurczliwości i właściwości elektrycznych tętniaków aorty brzusznej z wykorzystaniem metod in vitro i in vivo w materiale ludzkim i zwierzęcym”. – główny badacz Albert Czerski
Grant promotorski KBN 3 PO6 D 024 25 prof. dr hab. Wojciech Zawadzki
Grant promotorski KBN 2 P06 K 009 26 prof. dr hab. Wojciech Zawadzki

Publikacje
Autorzy, tytuł publikacji, czasopismo, rok, nr, strony (bez limitu liczby pozycji i daty opublikowania)

1. Bożena Króliczewska, Dorota Miśta, Jarosław Króliczewski, Wojciech Zawadzki, Rafał Kubaszewski, Edyta Wincewicz, Magdalena Żuk, Jan Szopa. A new genotype of flax (Linum usitatissimum L.) with decreased susceptibility to fat oxidation: consequences to hematological and biochemical profiles of blood indices J Sci Food Agric 2017; 97: 165–171. IF 2,076
2. Małgorzata Korzeniowskaa*, Bożena Króliczewskab, Wiesław Kopeća, Anna Pudłoa Carbonyl and sulfydryl group alteration in chicken meat proteins after dietary modulation with selenium. Open Chem., 2015; 13: 1293–1302. IF 1.207
3. Popiela E, Króliczewska B., Zawadzki W., Opaliński S., Skiba T. 2013. Effect of extruded amaranth grains on performance, egg traits, fatty acids composition, and selected blood characteristics of laying hens. Livestock Science 155, 308-315. IF 1,506.
4. Miśta D., Rząsa A., Szmańko T., Zawadzki W., Styczyńska M., Pintal A., Króliczewska B. 2012. The effect of humic-fatty acid preparation on production parameters and meat quality of growing rabbits. Annals of Animal Science 12, 117-126. IF 0,389
5. Miśta D., Rząsa A., Wincewicz E., Zawadzki W., Dobrzański Z., Szmańko T., Gelles A. 2012. The effect of humic-fatty acid preparation on selected haematological and biochemical serum parameters of growing rabbits. Polish Journal of Veterinary Sciences 15, 395-397. IF 0,565
6. Króliczewska B., Miśta D., Zawadzki W., Wypchło A., Króliczewski J., 2011: Effects of a skullcap root supplement on hematology, serum parameters and antioxidant enzymes in rabbits on a high cholesterol diet. J Anim Physiol Anim Nutr, 95, 114-124. IF 0,855
7. Króliczewska B., Zawadzki W., Skiba T., Kopeć W., Króliczewski J., 2008: The influence of baical skullcap root (Scutellaria baicalensis radix) in the diet of broiler chickens on the chemical composition of the muscles, selected performance traits of the animals and the sensory characteristics of the meat. Veterinarni medicina, 53(7), 373-380. IF 0,659
8. Miśta D., Króliczewska B., Pecka-Kiełb E., Kapuśniak V., Zawadzki W., Graczyk S., Kowalczyk A., Łukaszewicz E., Bednarczyk M. 2017. Effect of in ovo injected prebiotics and synbiotics on the caecal fermentation and intestinal morphology of broiler chickens. Animal Production Science, DOI: 10.1071/AN16257 IF 0,902
9. Miśta D., Króliczewska B., Pecka-Kiełb E., Bujok J., Zawadzki W., Górecka J., Piekarska J. 2016. In vitro fermentation pattern in the large intestine of hybrids between wild boars and domestic pigs: a preliminary study. Czech J. Anim. Sci. 61 (11), 506-514. IF 0,809
10. Pecka-Kiełb E., Bujok J., Miśta D., Króliczewska B., Górecka J., Zawadzki W. 2016. In vitro study of caecal and colon microbial fermentation patterns in wild boar (Sus scrofa scrofa). Folia Biologica 64(1):31-36. IF 0,562
11. Miśta D., Króliczewska B., Marounek M., Pecka E., Zawadzki W., Nicpoń J. In vitro study and comparison of caecal methanogenesis and fermentation pattern in the brown hare (Lepus europaeus) and domestic rabbit (Oryctolagus cuniculus). PloS ONE 10, e0117117. IF 3,057
12. Pecka-Kiełb E., Zawadzki W., Zachwieja A., Michel O., Mazur M., Miśta D. 2015. In vitro study of the effect of corn dried distillers grains with solubles on rumen fermentation in sheep. Polish Journal of Veterinary Sciences, 18, 751-758. IF 0,604
13. Miśta D., Pecka E., Zachwieja A., Zawadzki W., Bodarski R., Paczyńska K., Tumanowicz J., Kupczyński R., Adamski M. 2014. In vitro ruminal fluid fermentation as influenced by corn-derived dried distillers’ grains with solubles. Folia Biologica (Kraków) 62 (4), 345-351. IF 0,882
14. Piekarska J., Miśta D., Houszka M., Króliczewska B., Zawadzki W., Gorczykowski M. 2011. Trichinella spiralis: The influence of short chain fatty acids on the proliferation of lymphocytes, the goblet cell count and apoptosis in the mouse intestine. Experimental Parasitology 128, 419-426. IF 2,122
15. Mista D., Piekarska J., Houszka M., Zawadzki W. , Gorczykowski M. 2010. The influence of orally administered short chain fatty acids on intestinal histopathological changes and intensity of Trichinella spiralis infection in mice. Veterinarni Medicina (Czech.), 55, 264-274. IF 0,594
16. Miśta D., Piekarska J., Kaczmarek-Oliwa A., Zawadzki W., Steininger M., Króliczewska B. 2005. Wpływ włośnicy doświadczalnej na stężenie lotnych kwasów tłuszczowych w jelitach myszy. Medycyna Weterynaryjna 61, 1280-1283. IF 0,259
17. Miśta D., Króliczewska B., Zawadzki W., Pecka E., Steininger M., Hull S., Żuk M., Szopa J. (2011). The effect of Linola and W92/72 transgenic flax seeds on the rabbit caecal fermentation – in vitro study. Polish Journal of Veterinary Sciences 14, 557-564. IF 0,565
18. Pecka-Kiełb E., Vasil M., Zachwieja A., Zawadzki W., Elečko J., Zigo F., Illek J., Z. Farkašova Z. 2016: An effect of mammary gland infection caused by Streptococcus uberis on composition and physicochemical changes of cows’ milk. Polish Journal of Veterinary Sciences Vol. 19, No. 1, 49–55. IF 0,719
19. Vasil M., Pecka-Kiełb E., Zachwieja A., Zawadzki W., Elecko J., Zigo F., Illek J., Z. Farkašova Z. 2016: „Effects of udder infections with Staphylococcus xylosus and Staphylococcus warneri on the composition and physicochemical changes in cows milk“ Polish Journal of Veterinary Sciences Polish Journal of Veterinary Sciences Vol. 19, No. 4, 841–848 IF 0,719
20. Pecka E., Zachwieja A., Kaszuba J., Ćwiertniewska M. 2014: Możliwości wykorzystania siary krów do produkcji naturalnych probiotyków [Suitability of colostrum for the production of probiotics ]. Przemysł Chemiczny 93/9, 1565-1569.
21. Pecka E., Zachwieja A., Tumanowicz J. (2013) ) Parametry technologiczne mleka w zależności od systemu utrzymania krów, czynników fizjologicznych oraz liczby komórek somatycznych. [Technological parameters of milk depending on the cow housing system nutrition system age and number of somatic cells] Przemysł Chemiczny 92/6, 1087-1091 IF 0,344
22. Pecka E., Dobrzański Z., Zachwieja A., Szulc T., Czyż K. 2012: Studies of composition and major protein level in milk and colostrum of mares. Animal Science Journal. (83) 162-168. IF 1,037
23. Pecka E., Zachwieja A, Góralska-Kowalska M. 2012: Poziom wybranych makroelementów oraz selenu w siarze krów w zależności od ich wieku oraz liczby komórek somatycznych. [Level of selectes macroelements and selenium in colostrum of cows depending on their age and amount of somatic cells] Przemysł Chemiczny 91/5, 926-928 IF 0,344.
24. Nowak W., Mikuła R., Zachwieja A. Paczyńska K., Pecka E., Drzazga K., Ślósarz P. 2012: The impact of cow nutrition in the dry period on colostrum quality and immune status of calves. Polish Journal of Veterinary Sciences vol 15, No 1:77-82 IF 0,570.
25. Nowak W., Mikuła R., Kasprowicz-Potocka M., Ignatowicz M., Zachwieja A., Paczyńska K., Pecka E. 2012: Effect of cow nutrition in the far-off period on colostrum quality and immune response of calves. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 56, No 2, 241-246. IF 0,377
26. Oleszko A, Olsztyńska-Janus S, Walski T, Grzeszczuk-Kuć K, Bujok J, Gałecka K, Czerski A, Witkiewicz W, Komorowska M. Application of FTIR-ATR Spectroscopy to Determine the Extent of Lipid Peroxidation in Plasma during Haemodialysis. Biomed Res Int. 2015; 2015:245607. IF 2.134
27. Grzeszczuk-Kuć K, Bujok J, Walski T, Komorowska M. Blood Elements Activation in Hemodialysis – Animal Model Studies. International Journal of Medical, Health, Biomedical, Bioengineering and Pharmaceutical Engineering. 2013; 7(9): 341-345.
28. Czerski A, Bujok J, Nieśpielak P, Dąbrowska M, Malicki A, Janeczek M, Grzezsczuk-Kuć K. Catheter-related infections with non-specific bacteria in hemodialyzed sheep - preliminary study. Acta Sci Pol, Medicina Veterinaria 2013; 12(1): 5-16.
29. Bujok J, Grzeszczuk-Kuć K, Witkiewicz W. Zastosowanie hemodializy u psa. Weterynaria w Prakctyce. 2013; 5: 52-60.
30. Czerski Albert, Jolanta Bujok, Gnus Jan, Hauzer Willy, Kornel Ratajczak, Marcin Nowak, Maciej Janeczek, Wojciech Zawadzki, Wojciech Witkiewicz, Agnieszka Rusiecka. „Experimental methods of abdominal aortic aneurysm creation on swine as a large animal model”. Journal of Physiology and Pharmacology 2013, 64 (2), 185-192
31. Albert Czerski, Jan Gnus, Willy Hauzer, Kornel Ratajczak, Wojciech Zawadzki, Wojciech Witkiewicz, Stanisław Ferenc, Agnieszka Rusiecka, Maciej Janeczek. „Myoelectric activity of the muscular layer of the abdominal aorta in pigs in vivo Acta Vet. Brno 2012, 81, 281-286
32. Gnus Jan, Czerski Albert, Stanisław Ferenc, Zawadzki Wojciech, Witkiewicz Wojciech, Hauzer Willy, Rusiecka Agnieszka. In vitro study on the effects of some selected agonists and antagonists of alpha1-adrenergic receptors on the contractility of the aneurysmally-changed aortic smooth muscle in humans. Journal of Physiology and Pharnacology 2012,63,1,29-34.
33. K. W. Romański. Characterisctics and cholinergic control of the ‘minute rhythm’ in ovine antrum, small bowel and gallbladder. J. Vet. Med. A 2002, 49, 313-320. IF 0,931. Praca udowadnia po raz pierwszy (nie tylko u przeżuwaczy) istnienie rytmu minutowego w pęcherzyku żółciowym, a także wskazuje po raz pierwszy na istnienie regulacji cholinergicznej tego rytmu u przeżuwaczy.
34. K. W. Romański. The effect of cholecystokinin-octapeptide and cerulein on phasic and tonic components in ovine duodenum with special reference to the ‘minute rhythm’. Acta Vet. Brno 2007, 76, 17-25. IF 0,448. Praca m.in. wskazuje po raz pierwszy na istnienie regulującego wpływu cholecystokininy na rytm minutowy, nie tylko u przeżuwaczy.
35. K. W. Romański. Cholecystokinin-dependent selective inhibitory effect on ‘minute rhythm’ in the ovine small intestine. Animal 2009, 3, 275-286. IF 1,784. Praca ostatecznie potwierdza I dokładniej characteryzuje wpływ cholecystokininy na rytm minutowy u owcy.
36. K. W. Romański. The diversity of ‘minute rhythm’ forms in the ovine small bowel: relationship to feeding and to the phase of the migrating myoelectric complex. Vet. Arhiv. 2016, 86, 351-362. IF 0,339. Praca dokładniej opisuje rytm minutowy u owcy wskazując na jego zróżnicowanie, wpływ żywienia I zintegrowanie z innym wzorem motorycznym, wędrującym kompleksem mioelektrycznym.
37. K. W. Romański. The ‘minute rhythm’ incidence in the ovine abomasal antrum and small intestine. Bulg. J. Vet. Med. 2016, 19, 200-208. Praca opisuje dokładniej częstotliwość i miejsca występowania rytmu minutowego w przewodzie pokarmowym u owcy.
38. K. W. Romański. Ovine small bowel „Minute Rhythm” intensity related to feeding and phase of migrating myoelectric complex. J. Hellenic Vet. Med. Soc. 2017 (w druku). IF 0,217. Praca ta to dalszy szczegółowy opis rytmu minutowego w przewodzie pokarmowym u owcy, niezbędny do rozpoznawania nieprawidłowości w tym zakresie.
39. K. W. Romański. Effects of cholecystokinin-octapeptide and cerulein on ovine digestive motility under cholinergic blockade. Eur. J. Biol. Res. 2017, 7, 31-49. Praca opisuje m.in. szczegółowe badania nad powiązaniem pomiędzy regulującym wpływem układu cholinergicznego a wpływem cholecystokininy na rytm minutowy u nie głodzonych owiec, wskazujący na wzajemne powiązania, co po raz pierwszy sugeruje wspólpracę pomiędzy tymi mechanizmami regulacyjnymi i zarazem wskazuje na to, że cholecystokinina może wpływać na rytm minutowy zarówno na drodze endokrynnej jak też jako neuromodulator.
40. K. W. Romański. Characterisctics of the spike bursts of the duodenal ‘minute rhythm’ in fed and fasted sheep. Wysłano do druku. Praca ta to dalsza charakterystyka rytmu minutowego w przewodzie pokarmowym u owcy.
41. K. W. Romański. Myoelectric activity recordings unmaske specific pattern and regional variability in the ovine gallbladder. Wysłano do druku. Praca m.in. potwierdza występowanie i charakteryzuje dodatkowo rytm minutowy w pęcherzyku żółciowym u owcy.
42. K. W. Romański. Cholinergic system and CCK control of ovine gastrointestinal motility. Wysłano do druku. Praca wykonana u głodzonych owiec charakteryzuje m.in. dodatkowo podstawowe mechanizmy regulujące występowanie rytmu minutowego w przewodzie pokarmowym u owcy.

Prace doktorskie i habilitacyjne:
Tytuł, rok nadania stopnia, autor, promotor
Prof. dr hab. Wojciecha Zawadzki –praca habilitacyjna 1993. Tytuł osiągnięcia naukowego „ Wpływ wybranych niekonwencjonalnych dodatków do paszy na przebieg procesów fermentacyjnych w żwaczu owiec.
Prof. dr hab. Wojciech Zawadzki – nadanie tytułu prof. nauk weterynaryjnych 2001 rok.
Dr hab. Albert Czerski – praca hablilitacyjna 2014. Tytuł osiągnięcia naukowego „Model doświadczalnego tętniaka aorty brzusznej u świni oraz właściwości elektryczne aorty brzusznej prawidłowej i zmienionej tętniakowato”.
Dr hab. Bożena Króliczewska – praca habilitacyjna 2014. Tytuł osiągnięcia naukowego „Fizjologiczne i produkcyjne aspekty zastosowania korzenia tarczycy bajkalskiej (Scutellaria baicalensis Georgi) w żywieniu wybranych gatunków zwierząt”.
Dr hab. Albert Czerski – praca doktorska 2005. Tytuł rozprawy doktorskiej „Wpływ doświadczalnej kwasicy na aktywność mioelektryczną macicy u owiec w anestrus stymulowanych estradiolem”. Promotor prof. dr hab. Wojciech Zawadzki
Dr Jarosław Mazur – Praca doktorska 2000. Tytuł rozprawy doktorskiej „Wpływ wybranych leków przeciwrobaczych na przebieg fermentacji żwaczowej u owiec w badaniach in vitro i in vivo.” Promotor prof. dr hab. Wojciech Zawadzki
Dr Ewa Trochowska – praca doktorska 2000. Tytuł rozprawy doktorskiej „Wpływ wybranych dodatków mineralnych na przebieg fermentacji żwaczowej u owiec w badaniach in vitro”. Promotor prof. dr hab. Wojciech Zawadzki
Dr Dorota Miśta – praca doktorska 2006. Tytuł rozprawy doktorskiej „ Profil fermentacji w treści żołądka i jelita ślepego królika pod wpływem dodatku paszowego-Humobentofetu w badaniach in vitro”. Promotor prof. dr hab. Wojciech Zawadzki
Dr Angelika Kaczmarek-Oliwa – praca doktorska 2005. Tytuł rozprawy doktorskiej „ Wpływ dodatku drożdży selenowych i seleninu sodu na przebieg fermentacji jelitowej i rozmieszczenie selenu w tkankach indyków”. Promotor prof. dr hab. Wojciech Zawadzki
Dr Janusz Rydlewski – praca doktorska 2007. Tytuł rozprawy doktorskiej „ Wpływ wybranych dodatków paszowych na przebieg fermentacji treści żwacza kóz w badaniach in vitro”. Promotor prof. dr hab. Wojciech Zawadzki
Dr Jolanta Bujok – rozprawa doktorska 2014. Tytuł rozprawy doktorskiej „Wpływ analogów GnRH na kurczliwość dolnych dróg moczowych in vitro”. Promotor prof. dr hab. Wojciech Zawadzki
Dr Piotr Sławuta – rozprawa doktorska 2002. Rola mechanizmów cholinergicznych w kontroli koordynacji żołądkowo-dwunastniczej u owcy. Promotor prof. dr hab. Krzysztof Romański
Dr Karolina Goździewska-Harłajczuk – rozprawa doktorska 2012. Dynamika opróżniania żołądkowego u koni zdrowych i koni z wrzodami żołądka. Promotor prof. dr hab. Krzysztof Romański
Lek wet. Małgorzata Bzorska rozprawa doktorska w toku. Badania dynamiki opróżniania żołądka z treści płynnej i półstałej u psa. Promotor prof. dr hab. Krzysztof Romański
Dr Agniszka Rusiecka –rozprawa doktorska 2014. Tytuł rozprawy „ Wpływ wybranych agonistów i antagonistów receptorów adrenergicznych na aktywność skurczową macicy królika. Promotor prof. dr hab. Wojciech Zawadzki

Sprzęt laboratoryjny
· Chromatograf gazowy 7890A (Agilent Technologies, Santa Clara, USA)
· PowerLab400- zestaw do badań in vitro firmy ADInstruments
· PowerLab800- zestaw do badań sygnału ECM firmy ADInstruments
· Zestaw do odbioru sygnału ECM firmy DSInstruments
· Analizator hematologiczny Animal Blood Counter (Horiba ABX)
· Wirówka Universal 320 (Hettich)

Oferta badań usługowych (pol.)

Zaloguj się